เทเบิลเทนนิส หรือ ปิงปอง กีฬาดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย

พัฒนาการกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศไทย
มีการพัฒนานักเทเบิลเทนนิสไทยไปมาก และได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติหลายครั้งโดยสามารถสรุปตามช่วงเวลาของเหตุการณ์สำคัญได้ดังนี้

– ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2518 สมาคมเทเบิลเทนนิสไทยได้ส่งผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านเทคนิคของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย

– ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2519 ได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในการส่งจินเป้า โค้ชทีมชาติจีนมาฝึกนักกีฬาไทยได้เดือนกว่าๆ

– ระหว่างเดือนมีนาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2521 จีนส่งเหยา จินซูกลับมาเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาไทยอีกครั้ง

– ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2523 – มิถุนายน พ.ศ. 2524 องค์การส่งเสริมกีฬาไทยได้ติดต่อเซียว ซิงโก (Siaq Xinzquo) อดีตโค้ชของนักเทเบิลเทนนิสชาวจีน ซึ่งขณะนั้นทำงานวิจัยและวิเคราะห์กีฬาเทเบิลเทนนิส กระทรวงกีฬาของจีน มาอบรมผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสภายใต้โครงการ Sports Trainer Program ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2523-2524 เป็นเวลาหนึ่งปี

– 15.9 – วันที่ 15 ธันวาคม 2523 กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่ง สมชาย คงเสรีดำรงค์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ ฉัตรชัย ทีฆวีรกิจ จากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ไปฝึกเทเบิลเทนนิสที่กรุงปักกิ่ง ด้วยทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีนจาก UNESCO เป็นเวลา 3 เดือน ทำให้ไทยและจีนได้ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และจีนยังคงส่งโค้ชมาช่วยฝึกนักกีฬาที่ไทย

เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเป็นกีฬาที่ดีต่อร่างกาย
เล่นปิงปองหรือเทเบิลเทนนิส
1. ตา ควรมองที่ลูกตลอดเวลา สังเกตหน้าไม้ของฝ่ายตรงข้ามและดูว่าลูกบอลหมุนอย่างไร

2. สมอง เทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมองคิดตลอดเวลา รวมถึงการออกแบบเกมอย่างฉับพลัน

3. มือ: มือที่ใช้จับไม้ปิงปอง ต้องว่องไวว่องไว รวมทั้งต้องรู้สึกเมื่อลูกปิงปองกระทบหน้าไม้

4. ข้อมือ วิธีตีบางอย่างต้องใช้ข้อมือช่วย ลูกบอลยังคงกลิ้ง

5. มือ ต้องมีความแข็งแรง และคุณมีความอดทนที่จะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ชินกับมัน

6. ร่างกาย การตีลูกปิงปองบางจังหวะต้องใช้ร่างกายช่วย

7. ต้นขา ผู้เล่นต้องมีต้นขาที่แข็งแรง เตรียมเคลื่อนไหวตลอดเวลา

8. เข่า ผู้เล่นต้องงอเข่า เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหว

9. ขา ถ้าขาไม่เคลื่อนไปหาลูกปิงปอง จะทำให้เอื้อมไม่ถึงลูกปิงปอง