กฎเทเบิลเทนนิสล่าสุด (ปิงปอง)

1. โต๊ะปิงปอง
1.1 พื้นผิวด้านบนของโต๊ะเรียกว่า “พื้นผิวโต๊ะ” ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 2.74 เมตร (9 ฟุต) และกว้าง 1.525 เมตร (5 ฟุต) และต้องเรียบ วัดจากพื้นที่ยืนถึงความสูงของพื้นโต๊ะ 76 เซนติเมตร (2 ฟุต 6 นิ้ว)
1.2 พื้นผิวโต๊ะต้องมีขอบด้านบนของโต๊ะ ทั้งนี้ไม่รวมตารางด้านล่างขอบบนของตาราง
1.3 พื้นผิวของโต๊ะอาจเป็นวัสดุใดก็ได้ แต่ต้องเรียบ เมื่อโยนลูกปิงปองมาตรฐานไปที่ความสูง 30 ซม. ลูกจะกระดอนประมาณ 23 ซม.
1.4 พื้นผิวของโต๊ะต้องมีสีเข้มและด้านเสมอกัน ไม่สะท้อนแสง ขอบด้านบนของโต๊ะทั้ง 4 ด้านต้องเป็นสีขาว กว้าง 2 ซม. เส้นสองเส้นของพื้นผิวโต๊ะยาว 2.74 ม. เรียกว่าเส้นข้าง เส้นของพื้นโต๊ะกว้าง 1.525 ม. ทั้งสองด้าน เรียกว่า “ท่อไอเสีย”
1.5 พื้นผิวของโต๊ะแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน คั่นด้วยตาข่ายซึ่งตั้งฉากกับพื้นผิวของโต๊ะ และขนานกับเส้นสกัดเสมอ
1.6 สำหรับเตียงคู่ แต่ละพื้นที่แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน ต่อด้วยเส้นสีขาวกว้าง 3 มม. ขนานกับเส้นข้างที่เรียกว่า “เส้นกึ่งกลาง” และเส้นกึ่งกลางนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเขตข้อมูลด้านขวาของตาราง
1.7 ในการแข่งขันระดับนานาชาติ โต๊ะเทเบิลเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นยี่ห้อและประเภทที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น และเมื่อจัดการแข่งขันจะต้องระบุสีโต๊ะที่จะใช้ในกติกาการแข่งขันด้วยทุกครั้ง

2. ส่วนประกอบของเครือข่าย
2.1 ส่วนประกอบของตาข่าย ประกอบด้วย ตาข่าย โครงแขวน และเสา มีด้ามจับที่สามารถติดกับโต๊ะปิงปองได้
2.2 ตาข่ายต้องขึงและยึดด้วยเชือกที่ด้านบนของเสา ซึ่งสูงจากพื้นโต๊ะ 15.25 ซม. (6 นิ้ว) และยาวจากขอบโต๊ะถึงเสา 15.25 ซม. (6 นิ้ว)
2.3 ด้านบนของตาข่ายตลอดความยาวต้องสูงจากพื้นโต๊ะ 15.25 เซนติเมตร
2.4 ก้นตาข่ายต้องชิดพื้นโต๊ะมากที่สุดตลอดความยาว และปลายตาข่ายต้องชิดเสามากที่สุด
2.5 ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ตาข่ายที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นชนิดและยี่ห้อที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น และต้องเป็นสีเดียวกับโต๊ะที่ใช้ในการแข่งขัน

3. ลูกปิงปอง
3.1 ลูกเทเบิลเทนนิสต้องมีลักษณะกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.
3.2 ลูกเทเบิลเทนนิสต้องมีน้ำหนัก 2.7 กรัม
3.3 ลูกเทเบิลเทนนิสต้องทำด้วยเซลลูลอยด์หรือวัสดุพลาสติกที่คล้ายกัน สีขาว เหลือง หรือส้ม และมีผิวด้าน
3.4 ลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น และต้องระบุสีของลูกที่ใช้ไว้ในกติกาการแข่งขันทุกครั้ง

4. ไม้ปิงปอง
4.1 ไม้เทเบิลเทนนิสมีรูปร่าง ขนาด หรือน้ำหนักเท่าใดก็ได้ แต่ใบหน้าควรเรียบและแข็ง
4.2 อย่างน้อย 85% ของความหนาของไม้ ต้องทำจากไม้ธรรมชาติ ชั้นกดเป็นหน้า. ที่ทำจากวัสดุอื่นใด เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ ใยแก้ว หรือกระดาษอัดขึ้นรูป ความหนาต้องไม่เกิน 7.5% ของความหนาผิวทั้งหมด หรือสูงสุด 0.35 มม. ทั้งสองวิธีมีขนาดเล็กลง
4.3 ด้านของไม้เทเบิลเทนนิสที่ใช้ตีลูกต้องหุ้มด้วยวัสดุ วัสดุเป็นเม็ดยางมาตรฐานเดียวกัน หันเม็ดยาด้านในออกโดยไม่ต้องใช้ฟองน้ำ แผ่นยางชนิดนี้เคลือบผิวด้วยไม้และทากาวต้องมีพื้นที่ผิวรวมไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือแผ่นยางที่มีลักษณะคล้ายกันมีฟองน้ำรองอยู่ด้านในหรือ หันหน้าไปทางความลึก เม็ดนอก. ยางชนิดนี้เมื่อทาทับบนผิวไม้และทากาวแล้วควรมีความหนารวมไม่เกิน 4 มม.
4.3.1) แผ่นยางเม็ดมาตรฐาน ต้องเป็นชิ้นเดียวไม่มีแผ่นยางหรือยางสังเคราะห์ มีอย่างน้อย 10 เม็ดกระจายอย่างสม่ำเสมอต่อ 1 ตารางเซนติเมตร และสูงสุดไม่เกิน 50 เม็ดต่อ 1 ตารางเซนติเมตร
4.3.2) แผ่นยางแบบฟองน้ำ ประกอบด้วยฟองน้ำ 1 ชิ้นหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมดา 1 แผ่น ความหนาของแผ่นยางมาตรฐานนี้ต้องไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
4.4 วัสดุปิดผิวไม้ต้องปิดผิวไม้ด้านนี้ และต้องไม่เกินขอบของไม้กอล์ฟที่หันออกไป เว้นแต่ส่วนที่ใกล้ที่สุดของด้ามจับและที่วางนิ้วอาจปิดด้วยวัสดุใด ๆ ที่อาจถือเป็นส่วนหนึ่งของด้ามจับหรือไม่ก็ได้
4.5 พื้นผิวเทเบิลเทนนิส ชั้นในของหน้าไม้และชั้นของวัสดุปิดผิวต่างๆ หรือกาวต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอและมีความหนาเท่ากันตลอด
4.6 ไม้เทเบิลเทนนิสด้านหนึ่งต้องเป็นสีแดงสด และอีกด้านต้องเป็นสีดำไม่ว่าจะด้านหน้าแร็กเกตหรือไม่ก็ตาม